Slide background

een stap naar (positieve) gezondheid

Positieve gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert dan alleen het oplossen van klachten

Positieve gezondheid is een filosofie die leidt tot een gezonder leven. Een gezond leven staat hierbij niet gelijk aan fysiek gezond zijn of niet ziek zijn. Positieve gezondheid kijkt verder dan alleen je lichamelijk of mentale gezondheid en heeft als uitgangspunt dat verschillende factoren van invloed zijn op jouw gezondheid en welzijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de kwaliteit van leven, het meedoen en het hebben van relaties en je dagelijks functioneren. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Gezondheid is de vaardigheid om je aan te kunnen passen aan de uitdagingen en verrassingen die het leven voor je heeft. Deze vaardigheid kun je aanleren of versterken. Je hele ‘zijn’ staat daarbij centraal.

Meer informatie over positieve gezondheid leest u hier

Positieve gezondheid bij Buikema & van der Hooft

Onze praktijk is enthousiast over de beweging van positieve gezondheid en wil je meenemen naar een andere kijk op gezondheid, waarbij niet de aandoening of de ziekte centraal staan, maar je gezondheid en alle aspecten van je leven die daaraan bijdragen. Wij organiseren learnshops, workshops en trainingen in Maassluis, zodat je op verschillende manieren kunt werken aan je gezondheid. In de agenda kun je lezen over onze activiteiten.

Pijlers van gezondheid

Om inzicht te krijgen in je eigen gezondheid en de aspecten die daarop van invloed op zijn, is een spinnenweb ontwikkeld. Dit is een gespreksinstrument dat je invult en dat een beeld geeft van hoe je je voelt over de verschillende aspecten van je gezondheid. Deze pijlers van je gezondheid, ken je zelf een bepaalde waarde toe. Van hieruit kun je bepalen wat je wensen zijn en welke aspecten je zou willen veranderen. Binnen onze praktijk bieden wij de mogelijkheid om in een coaching gesprek te sparren over waar de beweging zit of wat je zou willen. Voor informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen of een email sturen.