Therapie

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die te maken hebben met het bewegen; spieren, banden, gewrichten en zenuwen spelen hierbij onder andere een rol. De fysiotherapeut kan u helpen als u klachten heeft bij het bewegen of bij uw houding.

Er zijn vele redenen om advies te vragen aan uw fysiotherapeut. Zo kan een peesontsteking de reden zijn om een afspraak te maken, maar ook bijvoorbeeld als u rugklachten of bijvoorbeeld te gespannen spieren. Ook kan de fysiotherapeut wat voor u betekenen als u last heeft van klachten die te maken hebben met uw ademhaling of met stress. Met fysiotherapie werken we aan verbetering, herstel of stabilisatie van de beperkingen die u ervaart.

De behandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het verminderen van pijn en inzicht geven in hoe u nieuwe klachten eventueel kunt voorkomen. Een afspraak maken voor fysiotherapie kan gewenst zijn wanneer normaal herstel van klachten uitblijft of wanneer u een vraag heeft over wat u zelf kunt doen om uw klachten op te lossen.

Onze aanpak

Bij een eerste afspraak wordt een uitgebreid vraaggesprek gedaan, waarin uw verwachting en uw klacht en de gevolgen daarvan op uw dagelijks functioneren, in kaart wordt gebracht. Dit wordt vaak gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en wat de mogelijke relatie is met uw klachten en wat de mogelijkheden zijn om u te helpen. Soms volstaat een advies. Mocht fysiotherapie een mogelijkheid bieden, wordt in overleg met u een behandelplan voorgesteld om te kijken welke begeleiding zinvol is. In dit voorstel krijgt u duidelijke informatie over het aantal te verwachten behandelingen, wat u mag verwachten t.a.v. uw herstel en wat uw eigen rol daar mogelijk in zou kunnen zijn. Waar nodig kan daarbij (specialistische) kennis en expertise worden ingezet. (manuele therapie, bekkenfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie. Door de unieke samenwerking tussen verschillende (specialistische) vakgebieden, zijn de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten geboekt. Een mooi voorbeeld is de samenwerking in de aanpak van lage rugpijn door een nieuwe (wetenschappelijke) inzichten te gebruiken in een combinatie van manuele therapie en bekkenfysiotherapie. (aanpak lage rugpijn).

Maatwerk

Buikema & van der Hooft Fysiotherapie biedt maatwerk, wat volledig en persoonlijk is toegesneden op uw vraag en uw behoefte. Naast fysieke factoren kunnen mentale factoren en leefstijlfactoren, een rol kunnen spelen en van invloed zijn op uw gezondheid. Een belangrijke doelstelling is om uw klachten te verminderen of op te heffen, maar ook om samen met u te kijken naar die factoren, waarmee u uw gezondheid op een positieve manier kunt beïnvloeden. Het geven van duidelijke informatie en (preventieve) adviezen vormt een belangrijk onderdeel. Kortom, de vragen die centraal staan zijn: Hoe kunt u op een verantwoorde manier bewegen en hoe kunt u in beweging blijven.? Wat is hiervoor nodig en wat kunt u hieraan eventueel zelf bijdragen

Sinds 2006 hebt u geen verwijzing meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als al dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die te maken hebben met het bewegen (spieren, banden, gewrichten en zenuwen). Een peesontsteking kan de reden zijn om een afspraak te maken, maar ook
lees verder

Manuele therapie

Manuele therapie is een methode van onderzoeken en behandelen die zeer geschikt is bij pijn en bewegingsklachten die voortkomen uit de wervelkolom. Klachten die bewezen effectief kunnen worden behande
lees verder

Bekkenfysiotherapie

Deze specialisatie binnen de fysiotherapie richt zich met name op klachten binnen het gehele gebied van lage rug, bekken, buik en bekkenbodem. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een belang
lees verder

Orofaciale fysiotherapie

De orofaciale fysiotherapeut helpt je bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Veel voorkomende klachten die gezien worde
lees verder

Positieve gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert dan alleen het oplossen van klachten Positieve gezondheid is een filosofie die leidt tot een gezonder leven. Een gezond leven staat hierbij niet gelijk
lees verder