Kwaliteit

Kwaliteit in beweging

Het belang van transparantie van kwaliteit van zorg is voor ons evident aan professioneel handelen. U als patiënt heeft het recht om te weten waar u de best kwalitatieve zorg kunt vinden en wat u mag hiervan mag verwachten. Hieronder kunt u lezen hoe kwaliteit bij ons is geborgd en hoe wij bewegen in kwaliteitsontwikkeling binnen onze praktijkvoering.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Stefan Buikema en Marjon van der Hooft hebben in 1993 de officiële studie Fysiotherapie aan de Hogeschool Midden Nederland (tegenwoordig Hogeschool van Utrecht) afgerond en voldoen daarmee aan alle basiseisen en staan ingeschreven in het BIG-register. Dit is het officiële register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, het wordt gevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren en te garanderen staan wij ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dit is de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. Stefan Buikema en Marjon van der Hooft voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, scholing, bijscholing en vakoverleg, zij werken volgens de KNGF-richtlijnen en staan in het officiële Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Daarnaast zijn ze ook ingeschreven voor de deelregisters manuele therapie, bekkenfysiotherapie en orofaciale fysiotherapie en zijn ze aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) , de Nederlandse Verenging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre-en postpartum Gezondheidszorg (NVFB) en het Regionale Genootschap voor Fysiotherapie (RGF). De inspanningen van de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Groningen zijn gericht op het leveren van ‘Topkwaliteit’ in de zorg. Om dit te garanderen zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hierdoor mogen we ons ‘Register Fysiotherapeuten’ noemen. Dit houdt in dat we de verplichte na- en bijscholingen volgen, een verplichte bij-en nascholing hebben en werken volgens de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende klachtenbeelden. Bovendien zijn we ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Doelmatigheid

Een aspect van kwaliteit is doelmatigheid of efficiëntie. Doelmatigheid geeft o.a. inzicht in het aantal behandelingen bij bepaalde klachten of leeftijdsgroepen. Al een aantal jaren ontvangen wij zogenaamde spiegelinformatie van zorgverzekeraar DSW. Deze benchmarkcijfers geven inzicht hoe doelmatig wij als praktijk werken t.o.v. andere praktijken in de regio.

Ervaren kwaliteit door de patiënt

Misschien nog wel één van de belangrijkste aspecten van kwaliteit is hoe u als cliënt onze kwaliteit ervaart. Het registreren van kwaliteit is van belang. Een goede indicatie voor de kwaliteit van de zorg, is de ervaring van u als patiënt over de ervaren effectiviteit van uw behandeling. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten voor het meten van de door u ervaren gezondheid en de ervaren kwaliteit van zorg die u krijgt.

Door deze vragenlijsten op bepaalde momenten in de behandeling door u te laten invullen krijgt u en krijgen wij inzicht in de effectiviteit van uw behandeling. Effectiviteit kan hierbij uitgedrukt worden in bijvoorbeeld de veranderingen in kwaliteit van leven, pijn, mobiliteit en dagelijks functioneren.